Läs bibeltext

Jer 14:17
    Detta skall du säga till dem:
    Tårar strömmar från mina ögon
    natt och dag, utan avbrott.
    Ty mitt folk, min arma dotter,
    har drabbats av ett förkrossande slag,
    av ett oläkligt sår.
Jer 14:18
    Går jag ut på fälten
    ser jag dem som stupat för svärd,
    går jag in i staden
    ser jag svältens härjningar.
    Även präster och profeter
    irrar omkring i landet, rådlösa.
Jer 14:19
    Har du helt förkastat Juda?
    Känner du avsky för Sion?
    Varför har du slagit oss,
    gett oss oläkliga sår?
    Vi hoppas på fred och välgång
    men lyckan uteblir,
    vi hoppas på en tid av läkedom
    men möter skräck.
Jer 14:20
    Herre, vi erkänner vår ondska,
    våra fäders skuld,
    ja, vi har syndat mot dig.
Jer 14:21
    För ditt namns ära: förskjut oss inte,
    förnedra inte din härlighets tron!
    Kom ihåg ditt förbund med oss, bryt det inte!
Jer 14:22
    Kan någon av folkens falska gudar ge regn?
    Kan himlen själv låta skurar falla?
    Endast du kan det, Herre, vår Gud,
    du är vårt hopp.
    Ty du är den som gjort allt detta.
Jer 15:1
Herren sade till mig: Inte ens om Mose och Samuel stod här inför mig skulle jag ha någon medkänsla med detta folk. Driv bort dem ur min åsyn, låt dem gå sin väg!
Jer 15:2
Och när de frågar dig vart de skall gå skall du svara dem: Så säger Herren:
    Till pesten de som hör pesten till,
    till svärdet de som hör svärdet till,
    till svälten de som hör svälten till,
    till fångenskapen de som hör fångenskapen till.
Jer 15:3
Fyra olika plågor bådar jag upp mot dem, säger Herren: svärdet som skall döda, hundarna som skall släpa bort, himlens fåglar och markens djur som skall äta och sönderslita.
Jer 15:4
Jag skall göra dem till en skräckbild för alla riken på jorden på grund av allt vad Judas kung Manasse, Hiskias son, har gjort sig skyldig till i Jerusalem.
Jer 15:5
    Vem har medlidande med dig, Jerusalem,
    vem visar deltagande?
    Vem gör sig besvär att fråga
    hur det går för dig?