Läs bibeltext

Jer 15:6
    Det var du som övergav mig, säger Herren,
    du som vände mig ryggen.
    Jag lyfte min hand mot dig och krossade dig.
    Jag är trött på att visa förbarmande.
Jer 15:7
    Alla som bodde i städerna
    kastade jag med kastskovel.
    Jag gjorde dem barnlösa, lät mitt folk gå under -
    de vek inte av från sin väg.
Jer 15:8
    Deras änkor blev talrikare
    än sandkornen på stranden.
    Jag sände mot dem inkräktare
    som härjade mitt på ljusa dagen.
    Skräck och förfäran
    lät jag plötsligt drabba dem.
Jer 15:9
    Hon som har fött sju söner
    sjunker samman i vanmakt.
    Hennes sol gick ner medan det ännu var dag,
    hon berövades sin ära.
    Dem som är kvar av folket
    skall jag prisge åt fiendens svärd,
    säger Herren.
Jer 15:10
    Ve mig, min mor, att du födde mig,
    en man som ständigt råkar i tvist och träta
    med hela världen!
    Jag står inte i skuld till någon
    och ingen står i skuld till mig.
    Ändå förbannar de mig alla.
Jer 15:11
    Sannerligen, Herre, dig har jag tjänat
    med deras bästa för ögonen.
    Jag har bett till dig för mina fiender
    i olyckans och nödens tid,
    det vet du, Herre.
Jer 15:12
    Kan man bryta sönder järn,
    järn från norr, och koppar?
Jer 15:13
    Din rikedom och dina skatter
    skall jag utlämna till plundring
    som straff för alla de synder
    du begått överallt i ditt land.
Jer 15:14
    Jag skall göra dig till slav åt dina fiender
    i ett land du inte känner.
    Ty min vrede har tänt en eld,
    den brinner för alltid.
Jer 15:15
    Herre, tänk på mig och ta dig an mig,
    ge mig hämnd på mina förföljare!
    Låt inte ditt tålamod bli mitt fall!
    Tänk på hur jag smutskastas för din skull
Jer 15:16
    av dem som föraktar dina ord.
    Krossa dem, så att ditt ord
    kan fylla mitt hjärta med glädje!
    Ty ditt namn är utropat över mig,
    Herre, härskarornas Gud.