Läs bibeltext

Jer 15:12
    Kan man bryta sönder järn,
    järn från norr, och koppar?
Jer 15:13
    Din rikedom och dina skatter
    skall jag utlämna till plundring
    som straff för alla de synder
    du begått överallt i ditt land.
Jer 15:14
    Jag skall göra dig till slav åt dina fiender
    i ett land du inte känner.
    Ty min vrede har tänt en eld,
    den brinner för alltid.
Jer 15:15
    Herre, tänk på mig och ta dig an mig,
    ge mig hämnd på mina förföljare!
    Låt inte ditt tålamod bli mitt fall!
    Tänk på hur jag smutskastas för din skull
Jer 15:16
    av dem som föraktar dina ord.
    Krossa dem, så att ditt ord
    kan fylla mitt hjärta med glädje!
    Ty ditt namn är utropat över mig,
    Herre, härskarornas Gud.
Jer 15:17
    Aldrig får jag skratta
    tillsammans med glada vänner.
    Jag sitter ensam, tyngd av din hand,
    ty din vrede uppfyller mig.
Jer 15:18
    Varför måste jag ständigt plågas,
    varför är mitt sår obotligt?
    Det vill inte läka.
    En sinande bäck har du blivit för mig,
    ett vatten som sviker.
Jer 15:19
    Och nu säger Herren:
    Om du vänder tillbaka
    skall jag låta dig komma tillbaka
    och bli min tjänare.
    Om ditt tal är lödigt och utan slagg
    skall du få bli min mun.
    Människorna skall komma tillbaka till dig,
    men du skall inte komma tillbaka till dem.
Jer 15:20
    Mot detta folk gör jag dig
    till en ointaglig mur av koppar.
    De skall angripa dig,
    men de skall inte besegra dig,
    ty jag är med dig,
    jag skall komma till din hjälp
    och rädda dig, säger Herren.
Jer 15:21
    Jag skall rädda dig ur de ondas hand
    och befria dig ur våldsmännens grepp.
Jer 16:1
Herrens ord kom till mig: