Läs bibeltext

Jer 15:17
    Aldrig får jag skratta
    tillsammans med glada vänner.
    Jag sitter ensam, tyngd av din hand,
    ty din vrede uppfyller mig.
Jer 15:18
    Varför måste jag ständigt plågas,
    varför är mitt sår obotligt?
    Det vill inte läka.
    En sinande bäck har du blivit för mig,
    ett vatten som sviker.
Jer 15:19
    Och nu säger Herren:
    Om du vänder tillbaka
    skall jag låta dig komma tillbaka
    och bli min tjänare.
    Om ditt tal är lödigt och utan slagg
    skall du få bli min mun.
    Människorna skall komma tillbaka till dig,
    men du skall inte komma tillbaka till dem.
Jer 15:20
    Mot detta folk gör jag dig
    till en ointaglig mur av koppar.
    De skall angripa dig,
    men de skall inte besegra dig,
    ty jag är med dig,
    jag skall komma till din hjälp
    och rädda dig, säger Herren.
Jer 15:21
    Jag skall rädda dig ur de ondas hand
    och befria dig ur våldsmännens grepp.
Jer 16:1
Herrens ord kom till mig:
Jer 16:2
Du skall inte ta dig någon hustru eller skaffa dig söner och döttrar på denna plats.
Jer 16:3
Ty så säger Herren om de söner och döttrar som föds här, om mödrarna som föder dem och om fäderna som avlar dem i detta land:
Jer 16:4
De skall dö av svåra sjukdomar, de skall inte begråtas och inte begravas; de skall bli till gödsel på marken. För svärd och svält skall de gå under, och deras döda kroppar skall bli till föda åt himlens fåglar och markens djur.
Jer 16:5
  Så säger Herren: Deltag inte i någon sorgehögtid, inte i någon dödsklagan, visa dem inget medlidande, ty jag har tagit bort min fred från detta folk, säger Herren, och min kärlek och barmhärtighet.
Jer 16:6
Stora och små skall dö i detta land, och de skall inte begravas. Ingen dödsklagan skall hållas över dem. Ingen skall rista sig blodig eller raka sitt huvud för deras skull.