Läs bibeltext

Jer 16:15
utan "Så sant Herren lever, han som förde israeliterna ut ur Nordlandet och alla andra länder dit han fördrivit dem." Ty jag skall låta dem återvända till den mark som jag gav åt deras fäder.
Jer 16:16
  Nu sänder jag bud efter många fiskare, säger Herren, och de skall fiska dem. Sedan skall jag sända bud efter många jägare, och de skall jaga dem ner från varje berg och varje höjd och ut ur klyftorna.
Jer 16:17
Ty jag håller ögonen på allt vad de gör. De kan inte gömma sig för mig, och deras brott kan inte döljas för mina blickar.
Jer 16:18
Först skall jag vedergälla dem dubbelt för deras synd och skuld, för att de har vanhelgat mitt land med sina vidriga as till gudar och fyllt min egendom med sina skändligheter.
Jer 16:19
    Herre, min styrka och mitt värn,
    min tillflykt på nödens dag,
    till dig skall folken komma
    från jordens ändar och säga:
    "Lögn och tomhet var våra fäders arv,
    gudar som ingen hjälp kan ge."
Jer 16:20
    Kan människan själv göra sig gudar?
    Då är de inga gudar.
Jer 16:21
    Därför skall jag visa dem,
    en gång för alla skall jag visa dem
    min styrka och min makt.
    De skall inse att mitt namn är Herren.
Jer 17:1
    Judas synd är upptecknad med järnstift,
    ristad med diamantspets på deras hjärtas tavla
    och på deras altarens horn
Jer 17:2
    till ett vittnesbörd mot dem.
  Deras altaren och asherapålar står vid grönskande träd, på de höga kullarna
Jer 17:3
och i bergstrakterna.
    Din rikedom och alla dina skatter
    skall jag utlämna till plundring
    som straff för alla de synder
    du begått överallt i ditt land.
Jer 17:4
    Den egendom jag givit dig
    skall du tvingas avstå från.
    Jag skall göra dig till dina fienders slav
    i ett land som du inte känner.
    Ty min vrede har tänt en eld,
    den brinner för alltid.