Läs bibeltext

Jer 17:16
    Jag har aldrig bestormat dig
    och bett dig sända olycka,
    jag har aldrig önskat ofärdens dag.
    Du känner allt som gått över mina läppar,
    allt jag sagt har du hört.
Jer 17:17
    Bli inte till fördärv för mig,
    du är min tillflykt på olyckans dag.
Jer 17:18
    Må mina förföljare stå där med skam,
    inte jag,
    må de bli skräckslagna,
    inte jag.
    Låt olyckans dag drabba dem,
    krossa dem och krossa dem igen!
Jer 17:19
Så sade Herren till mig: Gå och ställ dig i Medborgarporten, där Judas kungar går in och går ut, och i alla andra portar i Jerusalem
Jer 17:20
och säg till dem: Hör Herrens ord, ni Judas kungar, Judas folk och alla invånare i Jerusalem, ni som går in genom dessa portar.
Jer 17:21
Så säger Herren: Ta er noga i akt för att bära någon börda på sabbatsdagen eller föra in den genom Jerusalems portar.
Jer 17:22
Bär inte ut någon börda ur era hus på sabbatsdagen och utför inget arbete utan håll sabbatsdagen helig, så som jag befallde era fäder.
Jer 17:23
De ville inte lyda, inte höra på, utan vägrade styvnackat att lyssna och ta varning.
Jer 17:24
Men om ni lyder mig, säger Herren, och inte för in någon börda genom denna stads portar på sabbatsdagen utan håller sabbaten helig och inte utför något arbete den dagen,
Jer 17:25
då skall kungar som sitter på Davids tron och som har hästar och vagnar färdas genom denna stads portar, följda av sina stormän, av männen i Juda och invånarna i Jerusalem. Och denna stad skall sedan alltid vara bebodd.
Jer 17:26
Människor skall komma från städerna i Juda, från Jerusalems omgivningar, från Benjamins land, från Låglandet, från bergsbygden och från Negev, och de skall bära fram brännoffer och slaktoffer, matoffer och rökelse och offra tackoffer i Herrens hus.