Läs bibeltext

Hes 46:14
Dessutom skall du som matoffer varje morgon ge en sjättedels efa mjöl och en tredjedels hin olja att fukta mjölet med. Denna ordning för Herrens matoffer skall vara en oföränderlig stadga.
Hes 46:15
Lammet, matoffret och oljan skall offras varje morgon. Detta är det dagliga brännoffret.
Hes 46:16
Så säger Herren Gud: Om fursten ger en del av sin egendom som gåva till någon av sina söner skall den tillhöra sönerna. De skall äga den, den skall vara deras egendom.
Hes 46:17
Om han ger en del av sin egendom som gåva till någon av sina tjänare får denne behålla gåvan fram till friåret. Då skall den återgå till fursten. Endast hans söner får behålla sin egendom.
Hes 46:18
Fursten får inte ta något som tillhör folket och tvinga bort någon från vad som är hans. Av sin egendom skall han ge åt sina söner. Bland mitt folk skall ingen drivas bort från vad som är hans.
Hes 46:19
Han förde mig genom ingången bredvid porten till prästernas heliga kamrar, de som låg åt norr. På baksidan fanns ett rum, åt väster.
Hes 46:20
Han sade till mig: "I detta rum kokar prästerna skuldoffret och syndoffret och bakar matoffret. Det är för att de inte skall ta ut offren på yttre förgården och överföra deras helighet på folket."
Hes 46:21
Han förde mig ut på yttre förgården och runt till förgårdens fyra hörn. I varje hörn av förgården fanns en gård.
Hes 46:22
Dessa mindre gårdar i förgårdens fyra hörn var 40 alnar långa och 30 alnar breda. Alla fyra hade samma mått.
Hes 46:23
En mur omgav de fyra gårdarna på alla sidor, och längs foten av muren hade man anordnat kokplatser.
Hes 46:24
Han sade till mig: "I dessa kök kokar tempelområdets tjänare folkets slaktoffer."