Läs bibeltext

Mik 6:8
    Människa, du har fått veta vad det goda är,
    det enda Herren begär av dig:
    att du gör det rätta,
    lever i kärlek
    och troget håller dig till din Gud.
Mik 6:9
    Herren ropar till staden -
    vis är den som fruktar hans namn:
    Lyssna, du stam och du stadens råd!
Mik 6:10
    Skall jag tåla de gudlösas batmått,
    de snåla efamått som jag förbannat?
Mik 6:11
    Kan jag godkänna fusk med vågen
    och falska vikter i pungen?
Mik 6:12
    Stadens rika övar våld och förtryck,
    dess invånare far med lögn,
    de talar med svekfull tunga.
Mik 6:13
    Så griper jag mig nu an med att straffa dig,
    förgöra dig för dina synders skull.
Mik 6:14
    Du skall äta utan att bli mätt,
    hungern skall gnaga dig.
    Dem du vill skydda skall du inte kunna rädda,
    och dem du räddar skall jag prisge åt svärdet.
Mik 6:15
    Du skall så utan att få skörda,
    pressa oliver utan att få smörja dig med oljan,
    trampa druvor utan att få dricka vinet.
Mik 6:16
    Omris lagar har man följt i staden
    och handlat som Achavs släkt,
    ni har levt efter deras tänkesätt.
    Därför skall jag låta staden ödeläggas
    och dess invånare bli till åtlöje,
    ni skall få utstå folkens hån.
Mik 7:1
    Ve mig!
    Det är som när frukten plockats
    och den sista vinskörden är över:
    det finns inga druvor att äta,
    inga färska fikon för min hunger.
Mik 7:2
    De trofasta är borta ur landet,
    inte en ärlig människa finns kvar.
    Alla ligger på lur för att mörda,
    de vill fånga varandra i sina nät.