Läs bibeltext

Nah 1:12
    Så säger Herren:
    De må vara aldrig så många och starka,
    de skall huggas ner och förgås.
    Förr har jag plågat dig,
    men jag skall aldrig plåga dig mer.
Nah 1:13
    Nu skall jag bryta det ok han lagt på dig,
    och dina bojor skall jag krossa.
Nah 1:14
    Detta har Herren bestämt om dig:
    ingen skall föra ditt namn vidare.
    Från ditt tempel kastar jag ut alla gudabilder,
    både snidade bilder och gjutna.
    Jag bereder din grav - du är ingenting värd.
Nah 1:15
    Hör budbärarens steg,
    han kommer över bergen,
    han bär bud om seger.
    Fira dina högtider, Juda,
    och infria dina löften,
    ty aldrig mer drar den ondsinte fram genom dig.
    Han är förintad.
Nah 2:1
    Den övermäktige tågar upp emot dig.
    Bemanna dina skansar och spana mot vägen.
    Spänn om dig bältet, båda upp all din kraft.
Nah 2:2
    Ty Herren återställer Jakobs storhet
    liksom Israels storhet.
    Våldsmän har härjat dem
    och ödelagt deras vingårdar.
Nah 2:3
    Krigarnas sköldar glänser röda,
    hans kämpar är klädda i purpur.
    Det flammar som eld i vagnarnas stål
    när de ordnas till strid,
    och hästarna skälver av iver.
Nah 2:4
    På gatorna stormar vagnarna fram,
    jagar i kapp över torgen.
    De lyser som facklor,
    som blixtar far de förbi.
Nah 2:5
    Han kallar på sina hjältar -
    de snubblar i sin iver.
    De rusar bort mot muren,
    och stormtaket reses.
Nah 2:6
    Portarna mot floden öppnas,
    och templet störtar samman.
Nah 2:7
    Den Höga ställs fram och blottas.
    Hennes tjänarinnor förs bort,
    klagande som duvor,
    de slår sig för bröstet i sorg.