Läs bibeltext

Matt 17:7
Jesus gick fram och rörde vid dem och sade: "Stig upp och var inte rädda."
Matt 17:8
De lyfte blicken, och då såg de ingen utom Jesus.
Matt 17:9
  När de gick ner från berget sade Jesus åt dem: "Berätta inte för någon om det ni har sett förrän Människosonen har uppstått från de döda."
Matt 17:10
Lärjungarna frågade honom: "Vad menar då de skriftlärda med att Elia först måste komma?"
Matt 17:11
Han svarade: "Visst skall Elia komma och återställa allt.
Matt 17:12
Men jag säger er att Elia redan har kommit, och de kände inte igen honom utan gjorde med honom som de ville. Så skall de också låta Människosonen lida."
Matt 17:13
Då förstod lärjungarna att han talade om Johannes döparen.
Matt 17:14
När de var tillbaka bland folket kom en man fram och föll på knä för honom
Matt 17:15
och sade: "Herre, förbarma dig över min son. Han är fallandesjuk och plågas svårt. Ibland ramlar han i elden och ibland i vattnet.
Matt 17:16
Jag tog honom till dina lärjungar, och de kunde inte bota honom."
Matt 17:17
Jesus svarade: "Detta fördärvade släkte som inte vill tro! Hur länge måste jag vara kvar hos er? Hur länge måste jag stå ut med er? För hit honom till mig."