Läs bibeltext

Matt 27:63
och sade: "Herre, vi har kommit att tänka på att när den där bedragaren ännu var i livet sade han: 'Efter tre dagar skall jag uppstå.'
Matt 27:64
Ge därför order om att graven bevakas under tre dagar, så att inte hans lärjungar kommer och rövar bort honom och sedan säger till folket att han har uppstått från de döda. Då blir det sista bedrägeriet värre än det första."
Matt 27:65
Pilatus svarade: "Ni får en vaktstyrka. Gå och bevaka graven så gott ni kan."
Matt 27:66
De gav sig i väg och skyddade den genom att försegla stenen och sätta ut vakterna.
Matt 28:1
Efter sabbaten, i gryningen den första veckodagen, kom Maria från Magdala och den andra Maria för att se på graven.
Matt 28:2
Då blev det ett kraftigt jordskalv, ty Herrens ängel steg ner från himlen och kom och rullade undan stenen och satte sig på den.
Matt 28:3
Hans utseende var som blixten och hans kläder vita som snö.
Matt 28:4
Vakterna skakade av skräck för honom och blev liggande som döda.
Matt 28:5
Men ängeln sade till kvinnorna: "Var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus, som blev korsfäst.
Matt 28:6
Han är inte här, han har uppstått, så som han sade. Kom och se var han låg.
Matt 28:7
Skynda er sedan till hans lärjungar och säg till dem: 'Han har uppstått från de döda, och nu går han före er till Galileen. Där skall ni få se honom.' Nu har jag sagt er detta."