Läs bibeltext

Matt 28:19
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn
Matt 28:20
och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut."

Evangeliet enligt Markus
 
Mark 1:1
Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son.
Mark 1:2
  Som det står skrivet hos profeten Jesaja:
    Se, jag sänder min budbärare före dig,
    han skall bereda vägen för dig.
Mark 1:3
    En röst ropar i öknen:
    Bana väg för Herren,
    gör hans stigar raka
Mark 1:4
- så uppträdde Johannes döparen ute i öknen och förkunnade syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop.
Mark 1:5
Och hela Judeen och alla i Jerusalem kom dit ut till honom, och de bekände sina synder och döptes av honom i Jordan.
Mark 1:6
Johannes var klädd i kamelhår och hade ett läderbälte om livet, och han levde av gräshoppor och vildhonung.
Mark 1:7
Han förkunnade: "Efter mig kommer den som är starkare än jag, och jag är inte värdig att böja mig ner och knyta upp hans sandalremmar.
Mark 1:8
Jag har döpt er med vatten, han skall döpa er med helig ande."
Mark 1:9
Vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen och döptes i Jordan av Johannes.