Läs bibeltext

Luk 1:12
Sakarias blev förskräckt vid denna syn och fruktan föll över honom.
Luk 1:13
Men ängeln sade till honom: "Var inte rädd, Sakarias, din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet skall föda en son åt dig, och du skall ge honom namnet Johannes.
Luk 1:14
Han skall bli din glädje och fröjd, och många kommer att glädja sig över hans födelse.
Luk 1:15
Ty han skall bli stor inför Herren; vin och starka drycker skall han aldrig dricka, han skall uppfyllas av helig ande redan i moderlivet,
Luk 1:16
och han skall få många i Israel att vända tillbaka till Herren, deras Gud.
Luk 1:17
Och han skall gå före honom med Elias ande och kraft, för att vända fädernas hjärtan till deras barn och ge de ohörsamma ett rättfärdigt sinne, så att Herren får ett folk som är berett."
Luk 1:18
  Sakarias sade till ängeln: "Hur skall jag få visshet om detta? Jag är ju gammal, och min hustru är till åren."
Luk 1:19
Ängeln svarade honom: "Jag är Gabriel som står vid Guds tron, och jag är utsänd för att tala till dig och ge dig detta glädjebud.
Luk 1:20
Men du skall bli stum och inte kunna tala förrän den dag då detta sker, eftersom du inte trodde på mina ord, som skall gå i uppfyllelse när tiden är inne."
Luk 1:21
  Folket stod och väntade på Sakarias och undrade varför han dröjde inne i templet.
Luk 1:22
När han kom ut kunde han inte tala med dem, och de förstod att han hade haft en syn i templet. Han måste göra tecken åt dem, och han förblev stum.