Läs bibeltext

Luk 10:21
I samma stund fylldes han med jublande glädje genom den heliga anden och sade: "Jag prisar dig, fader, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Ja, fader, så har du bestämt.
Luk 10:22
Allt har min fader anförtrott åt mig. Ingen vet vem Sonen är, utom Fadern, och ingen vet vem Fadern är, utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara det för."
Luk 10:23
Sedan vände han sig till lärjungarna och sade enbart till dem: "Saliga de ögon som ser vad ni ser.
Luk 10:24
Jag säger er: många profeter och kungar har velat se vad ni ser, men fick inte se det, och velat höra det ni hör, men fick inte höra det."
Luk 10:25
En laglärd som ville sätta honom på prov reste sig och sade: "Mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv?"
Luk 10:26
Jesus sade: "Vad står det i lagen? Hur lyder orden?"
Luk 10:27
Han svarade: "Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv."
Luk 10:28
Jesus sade: "Det är rätt. Gör det, så får du leva."
Luk 10:29
För att visa att han var rättfärdig sade mannen till Jesus: "Och vem är min nästa?"
Luk 10:30
På den frågan svarade Jesus: "En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och blev överfallen av rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom, och sedan försvann de och lät honom ligga där halvdöd.
Luk 10:31
En präst råkade komma samma väg, och när han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi.