Läs bibeltext

Luk 11:23
Den som inte är med mig är mot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar.
Luk 11:24
När den orena anden lämnar en människa vandrar den genom vattenlösa trakter och letar efter en plats att vila på. Hittar den ingen säger den: Jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade.
Luk 11:25
När den så kommer och finner det städat och snyggt,
Luk 11:26
går den bort och hämtar sju andar till som är värre än den själv, och de följer med in och slår sig ner där. För den människan blir slutet värre än början."
Luk 11:27
  När han sade detta hördes en kvinna i mängden ropa: "Saligt det moderliv som har burit dig, och saliga de bröst som du har diat."
Luk 11:28
Men han svarade: "Säg hellre: Saliga de som hör Guds ord och tar vara på det."
Luk 11:29
När ännu mer folk strömmade till sade han till dem: "Detta släkte är ett ont släkte. Det vill ha ett tecken, men det skall inte få något annat än Jona-tecknet.
Luk 11:30
Ty liksom Jona blev ett tecken för folket i Nineve skall Människosonen bli det för detta släkte.
Luk 11:31
Söderns drottning skall uppstå vid domen tillsammans med människorna i detta släkte och bli deras dom. Ty hon kom från jordens yttersta gräns för att lyssna till Salomos vishet, men här finns något som är förmer än Salomo.
Luk 11:32
Folk från Nineve skall uppstå vid domen tillsammans med detta släkte och bli dess dom. Ty de omvände sig vid Jonas förkunnelse, men här finns något som är förmer än Jona.
Luk 11:33
Ingen tänder en lampa och ställer den i en vrå eller under sädesmåttet. Man sätter den på hållaren, så att de som kommer in ser ljuset.