Läs bibeltext

Luk 24:24
Några av de våra gick ut till graven, och de fann att det var så som kvinnorna hade sagt. Honom själv såg de inte."
Luk 24:25
Då sade han: "Förstår ni så lite, är ni så tröga till att tro på det som profeterna har sagt?
Luk 24:26
Skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet?"
Luk 24:27
Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna.
Luk 24:28
  De var nästan framme vid byn dit de skulle, och han såg ut att vilja gå vidare,
Luk 24:29
men de höll kvar honom och sade: "Stanna hos oss. Det börjar bli kväll och dagen är snart slut." Då följde han med in och stannade hos dem.
Luk 24:30
När han sedan låg till bords med dem tog han brödet, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem.
Luk 24:31
Då öppnades deras ögon och de kände igen honom, men han försvann ur deras åsyn.
Luk 24:32
Och de sade till varandra: "Brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och utlade skrifterna för oss?"
Luk 24:33
  De bröt genast upp och återvände till Jerusalem, där de fann de elva och alla de andra församlade,
Luk 24:34
och dessa sade: "Herren har verkligen blivit uppväckt och han har visat sig för Simon."