Läs bibeltext

Joh 2:15
Han gjorde en piska av repstumpar och drev ut allesammans ur templet med deras får och oxar. Han slog ut växlarnas pengar och välte omkull deras bord,
Joh 2:16
och till dem som sålde duvor sade han: "Bort med allt det här! Gör inte min faders hus till en saluhall."
Joh 2:17
Och hans lärjungar kom ihåg att det står skrivet: Lidelsen för ditt hus skall förtära mig.
Joh 2:18
Judarna sade då till honom: "Vad kan du visa oss för tecken, du som gör så här?"
Joh 2:19
Jesus svarade: "Riv ner detta tempel, så skall jag låta det uppstå igen på tre dagar."
Joh 2:20
Judarna sade: "I fyrtiosex år har man byggt på det här templet, och du skall låta det uppstå igen på tre dagar!"
Joh 2:21
Men det tempel han talade om var hans kropp.
Joh 2:22
När han sedan uppstod från de döda kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta, och de trodde på skriften och på ordet som Jesus hade sagt.
Joh 2:23
  Medan han var i Jerusalem under påskhögtiden kom många till tro på hans namn när de såg de tecken han gjorde.
Joh 2:24
Men själv anförtrodde sig Jesus inte åt dem, eftersom han kände dem alla
Joh 2:25
och inte behövde höra någon vittna om människan. Han visste av sig själv vad som fanns i människan.