Läs bibeltext

Joh 2:21
Men det tempel han talade om var hans kropp.
Joh 2:22
När han sedan uppstod från de döda kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta, och de trodde på skriften och på ordet som Jesus hade sagt.
Joh 2:23
  Medan han var i Jerusalem under påskhögtiden kom många till tro på hans namn när de såg de tecken han gjorde.
Joh 2:24
Men själv anförtrodde sig Jesus inte åt dem, eftersom han kände dem alla
Joh 2:25
och inte behövde höra någon vittna om människan. Han visste av sig själv vad som fanns i människan.
Joh 3:1
Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemos och var medlem av judarnas råd.
Joh 3:2
Han kom till Jesus en natt och sade: "Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom."
Joh 3:3
Jesus svarade: "Sannerligen, jag säger dig: den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike."
Joh 3:4
Nikodemos svarade: "Hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till?"
Joh 3:5
Jesus svarade: "Sannerligen, jag säger dig: den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike.
Joh 3:6
Det som har fötts av kött är kött, och det som har fötts av ande är ande.