Läs bibeltext

Joh 3:18
Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds ende sons namn.
Joh 3:19
Och detta är domen, att när ljuset kom in i världen, då älskade människorna mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda.
Joh 3:20
Den som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas.
Joh 3:21
Men den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att han gör vad Gud vill."
Joh 3:22
Sedan gick Jesus och hans lärjungar till Judeen, och där stannade han en tid med dem och döpte.
Joh 3:23
Också Johannes döpte; det var i Ainon nära Salim, där det var gott om vatten, och folk kom dit och blev döpta.
Joh 3:24
Johannes hade nämligen ännu inte satts i fängelse.
Joh 3:25
Ett par av Johannes lärjungar kom att diskutera reningsbruken med några judar,
Joh 3:26
och de gick till Johannes och sade: "Rabbi, han som var tillsammans med dig på andra sidan Jordan och som du vittnade om, han döper nu själv, och alla kommer till honom."
Joh 3:27
Johannes svarade: "Ingen får något som inte ges honom från himlen.
Joh 3:28
Ni kan själva vittna om att jag sade: 'Jag är inte Messias utan har blivit utsänd att gå framför honom.'