Läs bibeltext

Joh 16:12
  Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu.
Joh 16:13
Men när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen; han skall inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske.
Joh 16:14
Han skall förhärliga mig, ty av mig skall han ta emot det han låter er veta.
Joh 16:15
Allt vad Fadern har är mitt; därför säger jag att det är av mig han tar emot det han skall låta er veta.
Joh 16:16
En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni skall se mig igen."
Joh 16:17
Då sade några av lärjungarna till varandra: "Vad menar han när han säger: 'En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni skall se mig igen', och när han säger: 'Jag går till Fadern'?"
Joh 16:18
De sade: "Vad menar han med 'en kort tid'? Vi förstår inte vad han säger."
Joh 16:19
Jesus märkte att de ville fråga honom och sade till dem: "Ni undrar varför jag sade: 'En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni skall se mig igen'?
Joh 16:20
Sannerligen, jag säger er: ni kommer att gråta och klaga, men världen skall glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg skall vändas i glädje.
Joh 16:21
När en kvinna skall föda har hon det svårt, för hennes stund har kommit. Men när hon har fött sitt barn minns hon inte längre sina plågor i glädjen över att en människa har fötts till världen.
Joh 16:22
Nu har också ni det svårt. Men jag skall se er igen, och då skall ni glädjas, och ingen skall ta er glädje ifrån er.