Läs bibeltext

Joh 19:32
Soldaterna kom därför och krossade benen på dem som var korsfästa tillsammans med Jesus, först på den ene och sedan på den andre.
Joh 19:33
Men när de kom till Jesus och såg att han redan var död krossade de inte hans ben,
Joh 19:34
utan en av soldaterna stack upp sidan på honom med sin lans, och då kom det ut blod och vatten.
Joh 19:35
Den som såg det har vittnat om det för att också ni skall tro; hans vittnesbörd är sant, och han vet att han talar sanning.
Joh 19:36
Detta skedde för att skriftordet skulle uppfyllas: Inget ben skall krossas på honom.
Joh 19:37
Och på ett annat ställe heter det: De skall se på honom som de har genomborrat.
Joh 19:38
Josef från Arimataia, som var lärjunge till Jesus fast i hemlighet, av rädsla för judarna, bad efteråt Pilatus att få ta ner Jesu kropp. Pilatus tillät det, och Josef gick och tog ner kroppen.
Joh 19:39
Nikodemos kom också dit, han som första gången hade sökt upp Jesus på natten, och han hade med sig en blandning av myrra och aloe, omkring trettio kilo.
Joh 19:40
De tog Jesu kropp och lindade den med linnebindlar tillsammans med kryddorna så som judarna brukar göra vid en gravläggning.
Joh 19:41
Intill platsen där Jesus hade blivit korsfäst fanns en trädgård och i trädgården en ny grav där ännu ingen hade blivit lagd.
Joh 19:42
Där lade de Jesus, eftersom det var den judiska förberedelsedagen och graven låg nära.