Läs bibeltext

Joh 19:42
Där lade de Jesus, eftersom det var den judiska förberedelsedagen och graven låg nära.
Joh 20:1
Tidigt på morgonen efter sabbaten, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen för ingången var borta.
Joh 20:2
Hon sprang genast därifrån och kom och sade till Simon Petrus och den andre lärjungen, den som Jesus älskade: "De har flyttat bort Herren ur graven, och vi vet inte var de har lagt honom."
Joh 20:3
Petrus och den andre lärjungen begav sig då ut till graven.
Joh 20:4
De sprang båda två, men den andre lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven.
Joh 20:5
Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där men gick inte in.
Joh 20:6
Simon Petrus kom strax efter, och han gick in i graven. Han såg bindlarna ligga där,
Joh 20:7
liksom duken som hade täckt huvudet, men den låg inte tillsammans med bindlarna utan hoprullad på ett ställe för sig.
Joh 20:8
Då gick också den andre lärjungen in, han som hade kommit först till graven. Och han såg och trodde.
Joh 20:9
Ännu hade de nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från de döda.
Joh 20:10
Lärjungarna gick sedan hem igen.