Läs bibeltext

Joh 20:21
Jesus sade till dem igen: "Frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig sänder jag er."
Joh 20:22
Sedan andades han på dem och sade: "Ta emot helig ande.
Joh 20:23
Om ni förlåter någon hans synder, så är de förlåtna, och om ni binder någon i hans synder, så är han bunden."
Joh 20:24
  En av de tolv, Tomas, som kallades Tvillingen, hade inte varit med när Jesus kom.
Joh 20:25
De andra lärjungarna sade nu till honom: "Vi har sett Herren", men han sade: "Om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida tror jag det inte."
Joh 20:26
En vecka senare var lärjungarna samlade igen, och Tomas var med. Då kom Jesus, trots att dörrarna var reglade, och stod mitt ibland dem och sade: "Frid åt er alla."
Joh 20:27
Därefter sade han till Tomas: "Räck hit ditt finger, här är mina händer; räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte, utan tro!"
Joh 20:28
Då svarade Tomas: "Min Herre och min Gud."
Joh 20:29
Jesus sade till honom: "Du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte har sett men ändå tror."
Joh 20:30
Också många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn.
Joh 20:31
Men dessa har upptecknats för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom att tro skall ha liv i hans namn.