Läs bibeltext

Apg 2:3
De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem.
Apg 2:4
Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål, med de ord som Anden ingav dem.
Apg 2:5
  I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen.
Apg 2:6
När dånet ljöd samlades hela skaran, och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas.
Apg 2:7
Utom sig av förvåning sade de: "Men är de inte galileer allesammans, dessa som talar?
Apg 2:8
Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas?
Apg 2:9
Vi är parther, meder, elamiter, vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, från Pontos och Asien,
Apg 2:10
från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen, vi har kommit hit från Rom,
Apg 2:11
både judar och proselyter, vi är kretensare och araber - ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar."
Apg 2:12
I sin häpnad visste ingen vad han skulle tro, och de frågade varandra: "Vad betyder detta?"
Apg 2:13
Men andra gjorde sig lustiga och sade: "De har druckit sig fulla på halvjäst vin."