Läs bibeltext

Apg 2:25
Ty David säger om honom:
    Jag har alltid haft Herren för mina ögon,
    han står vid min sida för att jag inte skall vackla.
Apg 2:26
    Därför fröjdar sig mitt hjärta och jublar min tunga,
    ja, än mer: min kropp skall få vila med förtröstan.
Apg 2:27
    Ty du skall inte lämna min själ i dödsriket
    eller låta din helige möta förgängelsen.
Apg 2:28
    Du har visat mig livets vägar.
    Du skall uppfylla mig med glädje
    när jag får se ditt ansikte.
Apg 2:29
  Mina bröder, jag kan lugnt säga till er att vår stamfar David är död och begraven, hans grav finns här än i dag.
Apg 2:30
Nu var han ju profet och visste att Gud med ed hade lovat honom att sätta en ättling till honom på hans tron.
Apg 2:31
Därför var det Messias uppståndelse han förutsade med orden: Han lämnades inte i dödsriket, och hans kropp mötte inte förgängelsen.
Apg 2:32
Denne, nämligen Jesus, har Gud låtit uppstå, och vi kan alla vittna om det.
Apg 2:33
Gud har upphöjt honom med sin högra hand, och sedan han enligt löftet tagit emot den heliga anden av Fadern har han nu utgjutit den, så som ni här ser och hör.
Apg 2:34
David har inte själv stigit upp till himlen, men han säger: Herren sade till min herre: Sätt dig på min högra sida,
Apg 2:35
så skall jag lägga dina fiender som en pall under dina fötter.