Läs bibeltext

Apg 2:37
  Orden träffade dem i hjärtat, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: "Bröder, vad skall vi göra?"
Apg 2:38
Petrus svarade: "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva.
Apg 2:39
Ty löftet gäller för er och era barn och alla dem långt borta som Herren, vår Gud, vill kalla."
Apg 2:40
Petrus vädjade till dem med många andra ord också, och han uppmanade dem: "Se till att ni blir räddade undan detta onda släkte."
Apg 2:41
De som tog till sig hans ord lät döpa sig, och den dagen ökade de troendes antal med inemot tre tusen.
Apg 2:42
Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna.
Apg 2:43
  Alla människor bävade: många under och tecken gjordes genom apostlarna.
Apg 2:44
De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt.
Apg 2:45
De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla, efter vars och ens behov.
Apg 2:46
De höll samman och möttes varje dag troget i templet, och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande, uppriktig glädje.
Apg 2:47
De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren lät var dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem.