Läs bibeltext

Apg 2:47
De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren lät var dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem.
Apg 3:1
Petrus och Johannes gick upp till templet, vid tiden för eftermiddagsbönen.
Apg 3:2
Då bars det dit en man som varit lam från födseln och som man varje dag brukade sätta vid en ingång kallad Sköna porten, så att han kunde tigga av dem som besökte templet.
Apg 3:3
När han nu fick se Petrus och Johannes på väg in bad han om en allmosa.
Apg 3:4
De fäste blicken på honom, och Petrus sade: "Se på oss!"
Apg 3:5
Mannen såg spänt på dem och väntade sig att få något av dem.
Apg 3:6
Men Petrus sade: "Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I nasarén Jesu Kristi namn: stig upp och gå!"
Apg 3:7
Så grep han honom i högra handen och reste honom upp, och med ens fick mannen stadga i fötter och vrister.
Apg 3:8
Med ett språng var han på benen och började gå. Han följde med dem in i templet, och han gick omkring och han hoppade och han prisade Gud.
Apg 3:9
Allt folket såg honom gå omkring och prisa Gud.
Apg 3:10
Och när de upptäckte att det var mannen som brukade sitta och tigga utanför templet vid Sköna porten, fylldes de av bävan och häpnad över vad som hade hänt med honom.