Läs bibeltext

Apg 3:12
Då sade Petrus till folket: "Israeliter, varför blir ni förvånade över det här? Ni stirrar på oss som om det var genom vår egen kraft eller fromhet vi fick mannen att gå.
Apg 3:13
Nej, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus, honom som ni utlämnade och som ni förnekade inför Pilatus när han hade beslutat sig för att frige honom.
Apg 3:14
Ni förnekade honom som var helig och rättfärdig och begärde att få en mördare frigiven,
Apg 3:15
och vägvisaren till livet dödade ni. Men Gud har uppväckt honom från de döda, det kan vi vittna om.
Apg 3:16
Och genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt mannen som ni ser här och som ni känner. Den tro som kommer genom detta namn har gett honom full hälsa i allas er åsyn.
Apg 3:17
  Nu vet jag, mina bröder, att ni handlade av okunnighet, ni liksom era ledare.
Apg 3:18
Men på så sätt har Gud låtit det gå i uppfyllelse som han har förutsagt genom alla sina profeter: att hans Messias skulle lida.
Apg 3:19
Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade.
Apg 3:20
Då skall den tid komma från Herren då vi får vila ut, och han skall sända er den Messias som han har bestämt, Jesus,
Apg 3:21
fast himlen måste behålla honom till den dag då allt det blir upprättat som Gud har förkunnat genom sina heliga profeter från tidens början.
Apg 3:22
Mose sade: En profet lik mig skall Herren, er Gud, låta stå upp ur era bröders led. Lyssna till honom och gör allt vad han säger er.