Läs bibeltext

Apg 3:16
Och genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt mannen som ni ser här och som ni känner. Den tro som kommer genom detta namn har gett honom full hälsa i allas er åsyn.
Apg 3:17
  Nu vet jag, mina bröder, att ni handlade av okunnighet, ni liksom era ledare.
Apg 3:18
Men på så sätt har Gud låtit det gå i uppfyllelse som han har förutsagt genom alla sina profeter: att hans Messias skulle lida.
Apg 3:19
Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade.
Apg 3:20
Då skall den tid komma från Herren då vi får vila ut, och han skall sända er den Messias som han har bestämt, Jesus,
Apg 3:21
fast himlen måste behålla honom till den dag då allt det blir upprättat som Gud har förkunnat genom sina heliga profeter från tidens början.
Apg 3:22
Mose sade: En profet lik mig skall Herren, er Gud, låta stå upp ur era bröders led. Lyssna till honom och gör allt vad han säger er.
Apg 3:23
Var och en som inte lyssnar till den profeten skall utrotas ur folket.
Apg 3:24
Sedan har alla profeter som har uppträtt, från Samuel och framåt, talat om dessa dagar.
Apg 3:25
Ni är söner till profeterna och har ärvt det förbund som Gud slöt med era fäder när han sade till Abraham: Genom dina ättlingar skall alla släkten på jorden bli välsignade.
Apg 3:26
Det var i första hand för er som Gud lät sin tjänare uppstå, och han har sänt honom för att välsigna er genom att förmå er alla att lämna ondskans väg."