Läs bibeltext

Apg 3:22
Mose sade: En profet lik mig skall Herren, er Gud, låta stå upp ur era bröders led. Lyssna till honom och gör allt vad han säger er.
Apg 3:23
Var och en som inte lyssnar till den profeten skall utrotas ur folket.
Apg 3:24
Sedan har alla profeter som har uppträtt, från Samuel och framåt, talat om dessa dagar.
Apg 3:25
Ni är söner till profeterna och har ärvt det förbund som Gud slöt med era fäder när han sade till Abraham: Genom dina ättlingar skall alla släkten på jorden bli välsignade.
Apg 3:26
Det var i första hand för er som Gud lät sin tjänare uppstå, och han har sänt honom för att välsigna er genom att förmå er alla att lämna ondskans väg."
Apg 4:1
Medan de talade till folket överraskades de av prästerna, tempelkommendanten och saddukeerna,
Apg 4:2
som inte kunde tåla att apostlarna undervisade folket och med hänvisning till Jesus förkunnade uppståndelsen från de döda.
Apg 4:3
De grep dem och höll dem i häkte till nästa dag, eftersom det redan var kväll.
Apg 4:4
Men många som hade hört ordet kom till tro, och tillsammans var de nu omkring fem tusen män.
Apg 4:5
  Nästa dag samlades de högsta styresmännen samt de äldste och de skriftlärda i Jerusalem.
Apg 4:6
Översteprästen Hannas var där liksom Kajafas, Jonatas och Alexandros och alla av översteprästerlig släkt.