Läs bibeltext

Apg 4:2
som inte kunde tåla att apostlarna undervisade folket och med hänvisning till Jesus förkunnade uppståndelsen från de döda.
Apg 4:3
De grep dem och höll dem i häkte till nästa dag, eftersom det redan var kväll.
Apg 4:4
Men många som hade hört ordet kom till tro, och tillsammans var de nu omkring fem tusen män.
Apg 4:5
  Nästa dag samlades de högsta styresmännen samt de äldste och de skriftlärda i Jerusalem.
Apg 4:6
Översteprästen Hannas var där liksom Kajafas, Jonatas och Alexandros och alla av översteprästerlig släkt.
Apg 4:7
De lät föra fram apostlarna och frågade dem: "Genom vilken kraft eller i vems namn har ni gjort detta?"
Apg 4:8
Då fylldes Petrus av helig ande och svarade dem: "Ni äldste och folkets ledare,
Apg 4:9
när ni i dag ställer oss till svars för en välgärning mot en sjuk och vill höra hur han har blivit botad,
Apg 4:10
då skall ni veta, ni alla och hela Israels folk, att det skedde genom nasarén Jesu Kristi namn. Tack vare honom som ni korsfäste och som Gud har uppväckt från de döda står den här mannen frisk framför er.
Apg 4:11
Jesus är stenen som föraktades av er husbyggare men blev till en hörnsten.
Apg 4:12
Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss."