Läs bibeltext

Apg 4:12
Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss."
Apg 4:13
  När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att båda var enkla och olärda män, förvånade de sig. De kände igen dem som följeslagare till Jesus,
Apg 4:14
och när de såg mannen som hade blivit botad stå där tillsammans med dem, blev de svarslösa.
Apg 4:15
De befallde dem att vänta utanför rådet och överlade sedan med varandra.
Apg 4:16
"Vad skall vi göra med de här människorna? Att ett märkligt tecken har skett genom dem är uppenbart för hela Jerusalem, och vi kan inte förneka det.
Apg 4:17
Men för att ryktet inte skall spridas ännu mer bland folket måste vi varna dem för att hädanefter tala till någon i det namnet."
Apg 4:18
  De kallade in dem och sade åt dem att aldrig tala eller undervisa i Jesu namn.
Apg 4:19
Men Petrus och Johannes svarade dem: "Tänk efter själva om det är rätt inför Gud att lyda er mer än honom.
Apg 4:20
Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört."
Apg 4:21
Då gav de dem en ny sträng varning men släppte dem sedan. För folkets skull såg de ingen möjlighet att straffa dem; alla prisade ju Gud för vad som hade skett,
Apg 4:22
ty mannen som hade blivit botad genom detta tecken var över fyrtio år gammal.