Läs bibeltext

Apg 4:21
Då gav de dem en ny sträng varning men släppte dem sedan. För folkets skull såg de ingen möjlighet att straffa dem; alla prisade ju Gud för vad som hade skett,
Apg 4:22
ty mannen som hade blivit botad genom detta tecken var över fyrtio år gammal.
Apg 4:23
Sedan de hade blivit fria sökte de upp sina egna och berättade vad översteprästerna och de äldste hade sagt till dem.
Apg 4:24
När de andra hörde det började de gemensamt be högt till Gud och sade: "Härskare, du som har gjort himmel och jord och hav och allt vad de rymmer,
Apg 4:25
du som har låtit den heliga anden säga genom vår fader David, din tjänare:
    Varför förhäver sig hedningarna,
    varför smider folken fåfänga planer?
Apg 4:26
    Jordens kungar träder fram
    och furstarna gaddar sig samman
    mot Herren och hans smorde.
Apg 4:27
Ja, de har sannerligen gaddat sig samman här i denna stad mot din helige tjänare Jesus, som du har smort. Herodes och Pontius Pilatus, hedningarna och Israels folk,
Apg 4:28
alla har de gjort vad din makt och ditt beslut hade förutbestämt.
Apg 4:29
Se nu hur de hotar oss, Herre, och ge dina tjänare frimodighet att förkunna ditt ord.
Apg 4:30
Sträck ut din hand och bota de sjuka, låt tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn."
Apg 4:31
  När de hade slutat be skakade marken där de var samlade, och alla fylldes av den heliga anden och förkunnade frimodigt Guds ord.