Läs bibeltext

Apg 4:24
När de andra hörde det började de gemensamt be högt till Gud och sade: "Härskare, du som har gjort himmel och jord och hav och allt vad de rymmer,
Apg 4:25
du som har låtit den heliga anden säga genom vår fader David, din tjänare:
    Varför förhäver sig hedningarna,
    varför smider folken fåfänga planer?
Apg 4:26
    Jordens kungar träder fram
    och furstarna gaddar sig samman
    mot Herren och hans smorde.
Apg 4:27
Ja, de har sannerligen gaddat sig samman här i denna stad mot din helige tjänare Jesus, som du har smort. Herodes och Pontius Pilatus, hedningarna och Israels folk,
Apg 4:28
alla har de gjort vad din makt och ditt beslut hade förutbestämt.
Apg 4:29
Se nu hur de hotar oss, Herre, och ge dina tjänare frimodighet att förkunna ditt ord.
Apg 4:30
Sträck ut din hand och bota de sjuka, låt tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn."
Apg 4:31
  När de hade slutat be skakade marken där de var samlade, och alla fylldes av den heliga anden och förkunnade frimodigt Guds ord.
Apg 4:32
Alla de många som hade kommit till tro var ett hjärta och en själ, och ingen betraktade något av det han ägde som sitt; de hade allt gemensamt.
Apg 4:33
Med stor kraft frambar apostlarna vittnesbördet om att herren Jesus hade uppstått, och de fick alla riklig del av Guds nåd.
Apg 4:34
Ingen av dem led någon nöd. De som ägde jord eller hus sålde sin egendom och kom med köpesumman