Läs bibeltext

Apg 10:45
De omvända judar som hade följt med Petrus häpnade över att den heliga andens gåva blev utgjuten också över hedningarna;
Apg 10:46
de hörde hur dessa talade med tungor och prisade Gud.
Apg 10:47
Då frågade Petrus: "Vem kan hindra att de blir döpta med vatten, när de har tagit emot den heliga anden alldeles som vi?"
Apg 10:48
Och han sade till att de skulle döpas i Jesu Kristi namn. Sedan bad de honom stanna några dagar.
Apg 11:1
Apostlarna och bröderna i Judeen fick höra att också hedningarna hade tagit emot Guds ord.
Apg 11:2
När Petrus kom upp till Jerusalem ställde de omskurna honom till svars
Apg 11:3
för att han hade besökt oomskurna och ätit med dem.
Apg 11:4
Petrus redogjorde då för allt som hade hänt:
Apg 11:5
"Jag var i Joppe, och medan jag bad föll jag i hänryckning och hade en syn. Det kom ner något som liknade en stor linneduk. Hängande i sina fyra hörn sänktes den från himlen och kom ända ner till mig.
Apg 11:6
Jag såg efter vad det kunde vara, och då fick jag se markens tama och vilda fyrfotadjur och kräldjur och himlens fåglar.
Apg 11:7
Jag hörde också en röst som sade till mig: 'Petrus, slakta och ät!'