Läs bibeltext

Gal 5:22
  Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet,
Gal 5:23
ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen.
Gal 5:24
De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär.
Gal 5:25
Om vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg.
Gal 5:26
Låt oss inte bli inbilska, inte utmana varandra, inte avundas varandra.
Gal 6:1
Bröder, om någon ändå skulle ertappas med en överträdelse skall ni som är andliga människor visa honom till rätta, men gör det med ödmjukhet, och se till att du inte själv blir frestad.
Gal 6:2
Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag.
Gal 6:3
Den som menar sig vara något, fast han ingenting är, bedrar sig själv.
Gal 6:4
Var och en skall pröva sina handlingar och söka skäl till stolthet enbart hos sig själv och inte hos andra.
Gal 6:5
Var och en måste bära sin egen börda.
Gal 6:6
Men den som blir vägledd i ordet skall ha samma del som sin vägledare i allt som är gott.