Läs bibeltext

Ef 4:23
Se till att ni förnyas i ande och förstånd
Ef 4:24
och att ni klär er i den nya människan, som har skapats efter Guds bild, med den rättfärdighet och den helighet som hör sanningen till.
Ef 4:25
Lägg därför bort lögnen och tala sanning, var och en till sin nästa, vi är ju varandras lemmar.
Ef 4:26
Grips ni av vrede, så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede.
Ef 4:27
Ge inte djävulen något tillfälle.
Ef 4:28
Den som stjäl skall sluta stjäla och i stället arbeta och sträva med egna händer, så att han kan dela med sig av sitt goda åt dem som behöver.
Ef 4:29
Öppna inte munnen för ofruktbart prat, utan säg bara sådant som tjänar till att bygga upp där det behövs, så att det blir till välsignelse för dem som hör på.
Ef 4:30
Gör inte Guds heliga ande bedrövad, den är sigillet som utlovar frihetens dag åt er.
Ef 4:31
Gör er av med all elakhet, vrede och häftighet, med skymford och förolämpningar och all annan ondska.
Ef 4:32
Var goda mot varandra, visa medkänsla och förlåt varandra, liksom Gud har förlåtit er i Kristus.
Ef 5:1
  Ta alltså Gud till föredöme, som hans älskade barn.