Läs bibeltext

Jud 23
och rycka ur elden och rädda, men andra skall ni förbarma er över med fruktan, i avsky till och med för deras av kroppen nersölade kläder.
Jud 24
Han som kan skydda er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande,
Jud 25
den ende Guden som har räddat oss genom vår herre Jesus Kristus, hans är härligheten, storheten, styrkan och makten, före all tids början, nu och i all evighet, amen.

Johannes uppenbarelse
 
Upp 1:1
Detta är Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart skall ske. Han sände sin ängel och lät sin tjänare Johannes veta det,
Upp 1:2
han som har vittnat om Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörd, allt han har sett.
Upp 1:3
Salig den som läser upp och saliga de som hör orden i denna profetia och bevarar det som står skrivet i den. Ty stunden är nära.
Upp 1:4
  Från Johannes till de sju församlingarna i Asien. Nåd och frid från honom som är och som var och som kommer och från de sju andarna framför hans tron
Upp 1:5
och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss och har löst oss från våra synder med sitt blod
Upp 1:6
och som har gjort oss till ett kungadöme, till präster åt sin Gud och fader, honom tillhör härligheten och väldet i evigheters evighet, amen.
Upp 1:7
  Se, han kommer med molnen, och varje öga skall se honom, också de som har genomborrat honom, och alla jordens stammar skall brista ut i klagan för hans skull. Ja, amen.
Upp 1:8
Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer, allhärskaren.