Läs bibeltext

1 Mos 21:24
Abraham svarade: "Ja, jag skall svära den eden."
1 Mos 21:25
Men han förebrådde Avimelek för att dennes män hade lagt beslag på en brunn.
1 Mos 21:26
Avimelek sade: "Jag vet inte vem som har gjort detta. Du har aldrig tidigare nämnt det för mig, och jag har inte heller hört talas om det förrän i dag."
1 Mos 21:27
  Abraham tog får och kor och gav Avimelek, och de slöt förbund med varandra.
1 Mos 21:28
Men sju lamm i hjorden tog Abraham undan.
1 Mos 21:29
Då frågade Avimelek honom: "Vad är meningen med de här sju lammen som du har tagit undan?"
1 Mos 21:30
Abraham svarade: "De sju lammen skall du ta emot av mig och därmed bekräfta att det är jag som har grävt denna brunn."
1 Mos 21:31
Därför fick den platsen namnet Beer Sheva, eftersom det var där de svor varandra en ed.
1 Mos 21:32
Så slöt de förbund i Beer Sheva, och Avimelek och hans befälhavare Pikol återvände till filisteernas land.
1 Mos 21:33
  Abraham planterade en tamarisk i Beer Sheva och åkallade där Herren, den evige Guden.
1 Mos 21:34
Och Abraham uppehöll sig under lång tid i filisteernas land.