Läs bibeltext

1 Mos 22:12
Ängeln sade: "Lyft inte din hand mot pojken, och gör honom inget ont. Nu vet jag att du fruktar Gud, nu när du inte har vägrat mig din ende son."
1 Mos 22:13
När Abraham såg upp fick han se en bagge, som hade fastnat med hornen i ett snår. Då gick han bort och tog baggen och offrade den som brännoffer i stället för sin son.
1 Mos 22:14
Abraham gav denna plats namnet "Herren utser". I dag säger man "på berget där Herren blir sedd".
1 Mos 22:15
  Ännu en gång ropade Herrens ängel från himlen och sade till Abraham:
1 Mos 22:16
"Jag svär vid mig själv, säger Herren, att eftersom du gjorde detta och inte vägrade mig din ende son,
1 Mos 22:17
skall jag välsigna dig och göra dina ättlingar talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand, och dina ättlingar skall inta fiendens städer.
1 Mos 22:18
Och alla folk på jorden skall önska sig den välsignelse som dina ättlingar har fått. Detta skall ske därför att du lydde mig."
1 Mos 22:19
  Abraham gick tillbaka till sina tjänare, och alla återvände tillsammans till Beer Sheva. Abraham stannade sedan där.
1 Mos 22:20
  En tid därefter fick Abraham veta att också Milka hade blivit mor och fött söner åt hans bror Nachor:
1 Mos 22:21
Us, den förstfödde, Bus, hans bror, Kemuel, Arams far,
1 Mos 22:22
Kesed, Haso, Pildash, Jidlaf och Betuel.