Läs bibeltext

5 Mos 32:24
    De skall förtvina av hunger,
    förtäras av pest och pinande farsot.
    Jag släpper lös rovdjur med vassa tänder
    och krälande, giftiga ormar.
5 Mos 32:25
    Ute skall svärdet härja,
    inomhus skräcken,
    bland ynglingar och flickor,
    spädbarn och grånade män.
5 Mos 32:26
    Jag skulle vilja krossa dem
    och utplåna minnet av dem,
5 Mos 32:27
    men jag fruktar fiendens hån,
    att motståndarna skulle ta miste
    och tro att det var deras egen styrka
    och inte Herren som gjorde det."
5 Mos 32:28
    Det är ett folk som inte lyder råd,
    ett folk som saknar insikt.
5 Mos 32:29
    Om de vore förståndiga,
    skulle de begripa det som skett
    och inse vad som väntar dem.
5 Mos 32:30
    Hur kan en man slå tusen på flykten
    eller två jaga bort tio tusen,
    om inte Herren hade sålt dem,
    deras klippa hade utlämnat dem?
5 Mos 32:31
    Våra fienders klippa är inte som vår,
    om detta kan de själva döma.
5 Mos 32:32
    Deras vinstock kommer från Sodom
    och har vuxit på Gomorras terrasser.
    Deras druvor är giftiga druvor,
    klasar med bitter smak.
5 Mos 32:33
    Deras vin är ormgift,
    kobrors frätande etter.
5 Mos 32:34
    "Allt har jag sparat hos mig,
    det är förseglat i mina förråd,