Läs bibeltext

5 Mos 32:46
sade han till folket: "Alla de varningsord som jag nu har gett er skall ni lägga på hjärtat, så att ni kan lära era barn att troget följa allt som står i denna lag.
5 Mos 32:47
Det är inga tomma ord, det gäller livet för er. Om ni följer dessa ord får ni leva länge i det land som ni tar i besittning när ni går över Jordan."
5 Mos 32:48
  Samma dag talade Herren till Mose:
5 Mos 32:49
"Gå upp i Avarimbergen här, till berget Nebo, som ligger i Moab mitt emot Jeriko, och se ut över Kanaans land, som jag skall göra till israeliternas egendom.
5 Mos 32:50
Där uppe på berget skall du dö och förenas med dina fäder, liksom din bror Aron dog på berget Hor och förenades med sina fäder,
5 Mos 32:51
detta därför att ni var trolösa mot mig vid Merivavattnet i Kadesh i Sinöknen och inte höll mig helig bland israeliterna.
5 Mos 32:52
Du skall få se landet på avstånd, men du får inte komma in i det land som jag skall ge israeliterna."
5 Mos 33:1
Detta är den välsignelse som gudsmannen Mose gav israeliterna före sin död.
5 Mos 33:2
Han sade:
    Herren kommer från Sinai,
    från Seir går han upp över sitt folk,
    från berget Paran träder han fram i glans.
    Han närmar sig från Kadeshöknen,
    han går längs Moabs branter.
5 Mos 33:3
    Du älskar stammarna
    och har alla heliga i din hand.
    [---]
5 Mos 33:4
    Mose gav oss en lag.
    Jakobs församling är Herrens egendom.