Läs bibeltext

1 Kung 22:44
Ändå fick offerplatserna vara kvar, och folket fortsatte att offra där och tända offereld.
1 Kung 22:45
Joshafat höll fred med Israels kung.
1 Kung 22:46
Joshafats historia i övrigt, hans bedrifter och de krig han utkämpade, har nedtecknats i krönikan om Juda kungar.
1 Kung 22:47
De kulttjänare som hade blivit kvar i landet från hans far Asas tid utrotades av Joshafat.
1 Kung 22:48
  I Edom fanns ingen kung, utan där regerade en ståthållare.
1 Kung 22:49
Joshafat byggde Tarshish-skepp som skulle segla till Ofir efter guld, men någon färd blev aldrig av, ty skeppen förliste vid Esjon-Gever.
1 Kung 22:50
Då föreslog Achasja, Achavs son, att hans och Joshafats män skulle fara tillsammans, men Joshafat vägrade.
1 Kung 22:51
Joshafat gick till vila hos sina fäder och begravdes bland dem i sin fader Davids stad. Hans son Joram blev kung efter honom.
1 Kung 22:52
Achasja, Achavs son, blev kung över Israel i Samaria under Joshafats sjuttonde regeringsår i Juda, och han regerade över Israel i två år.
1 Kung 22:53
Han gjorde det som var ont i Herrens ögon och följde i spåren på sin far och mor och på Jerobeam, Nevats son, han som hade förlett israeliterna till synd.
1 Kung 22:54
Han tjänade Baal och tillbad honom, och han väckte Herrens, Israels Guds, vrede på samma sätt som hans far hade gjort.