Läs bibeltext

2 Kung 1:12
Elia svarade: "Om jag är en gudsman skall eld komma ner från himlen och förtära dig och dina femtio man!" Då kom Guds eld ner från himlen och förtärde honom och hans femtio man.
2 Kung 1:13
För tredje gången sände Achasja en officer med femtio man, och när denne tredje kom fram föll han på knä inför Elia och bad om nåd: "Gudsman, skona mitt liv och dessa dina femtio tjänares liv.
2 Kung 1:14
De två andra officerarna förtärdes av eld från himlen tillsammans med sina män. Men skona mitt liv!"
2 Kung 1:15
Då sade Herrens ängel till Elia: "Följ med honom ner, du behöver inte vara rädd för honom." Elia reste sig och gick med honom till kungen
2 Kung 1:16
och sade: "Så säger Herren: Eftersom du har skickat sändebud för att fråga Baal Sebub, guden i Ekron - som om det inte fanns någon gud att fråga i Israel - därför kommer du aldrig att lämna din sjukbädd, du skall dö."
2 Kung 1:17
  Och Achasja dog, så som Herren hade sagt genom Elia. Eftersom han inte hade någon son blev hans bror Joram kung efter honom. Detta hände under det andra året som Joram, Joshafats son, regerade i Juda.
2 Kung 1:18
Achasjas historia i övrigt, hans bedrifter, har nedtecknats i krönikan om Israels kungar.
2 Kung 2:1
Då Herren tog upp Elia till himlen i en stormvind gick det till så här. Elia var på väg från Gilgal tillsammans med Elisha
2 Kung 2:2
och sade då till honom: "Stanna här. Jag har fått Herrens befallning att gå till Betel." Men Elisha svarade: "Så sant Herren lever och så sant du själv lever: jag lämnar dig inte." Och så gick de till Betel.
2 Kung 2:3
Där kom profetskaran i staden ut till Elisha och frågade honom: "Vet du om att Herren i dag skall ta din mästare ifrån dig och lyfta honom upp?" - "Det vet jag", svarade Elisha, "men håll tyst om det!"
2 Kung 2:4
  Elia sade: "Stanna här, Elisha. Jag har fått Herrens befallning att gå till Jeriko." Men Elisha svarade: "Så sant Herren lever och så sant du själv lever: jag lämnar dig inte." Och så fortsatte de till Jeriko.