Läs bibeltext

2 Kung 17:5
Han besatte hela landet och tågade sedan mot Samaria och belägrade staden i tre år.
2 Kung 17:6
Under Hoseas nionde regeringsår intog den assyriske kungen Samaria. Han förde bort israeliterna till Assyrien, och de fick bosätta sig i Halach, vid floden Havor i Gosan och i Mediens städer.
2 Kung 17:7
  Ty israeliterna hade syndat mot Herren, sin Gud, som fört dem ut ur Egypten, undan faraos, den egyptiske kungens, förtryck. De hade dyrkat andra gudar,
2 Kung 17:8
de hade följt bruken hos de folk som Herren hade drivit undan för israeliterna, liksom de bruk Israels kungar hade infört.
2 Kung 17:9
De hittade på lögner om Herren, sin Gud, de inrättade offerplatser överallt där de bodde, från minsta by med vakttorn till helt befästa städer,
2 Kung 17:10
de reste stenstoder och asherapålar på alla höga kullar och under alla grönskande träd
2 Kung 17:11
och tände offereld där, på alla offerplatserna, alldeles som de folk Herren hade drivit undan för dem, och med sina onda gärningar väckte de Herrens vrede.
2 Kung 17:12
De dyrkade avgudabilder fast Herren hade förbjudit det.
2 Kung 17:13
  Genom alla sina profeter och siare hade Herren inpräntat detta hos Israel och Juda: "Lämna era onda vägar och håll mina bud och stadgar enligt den lag jag gav era fäder och sände till er genom mina tjänare profeterna."
2 Kung 17:14
Men de lyssnade inte, de var lika styvnackade som sina fäder, som inte trodde på Herren, sin Gud.
2 Kung 17:15
De förkastade hans lagar, förbundet han hade slutit med deras fäder och de varningar han gett dem; de följde det som var tomhet och blev själva idel tomhet, de gjorde som folken omkring dem fast Herren hade befallt dem att inte göra som de.