Läs bibeltext

2 Kung 19:9
Sanherib nåddes av underrättelsen att Tirhaka, kungen av Kush, hade dragit i fält mot honom.
  Än en gång skickade den assyriske kungen sändebud till Hiskia och befallde dem:
2 Kung 19:10
"Så här skall ni säga till Hiskia, kungen av Juda: Låt inte din Gud, som du sätter din lit till, förleda dig att tro att Jerusalem skall slippa falla i händerna på den assyriske kungen.
2 Kung 19:11
Du har ju själv hört hur de assyriska kungarna ödelagt alla länder. Varför skulle då du bli räddad?
2 Kung 19:12
De folk som mina fäder förgjorde, Gosan, Harran, Resef, Edens folk i Telassar - blev de räddade av sina gudar?
2 Kung 19:13
Var är kungen av Hamat och kungen av Arpad? Var är kungarna av Lair, Sefarvajim, Hena och Avva?"
2 Kung 19:14
  Hiskia tog emot brevet av sändebuden och läste det. Sedan gick han till Herrens hus och bredde ut det inför Herren
2 Kung 19:15
och bad: "Herre, Israels Gud, du som tronar på keruberna, du ensam är Gud och råder över alla riken på jorden. Du har gjort himmel och jord.
2 Kung 19:16
Hör mig, Herre, och lyssna till min bön, öppna dina ögon och se. Hör hur Sanherib smädar den levande Guden i brevet han har skickat.
2 Kung 19:17
Det är sant, Herre: Assyriens kungar har krossat folken, skövlat deras länder
2 Kung 19:18
och kastat deras gudar i elden. Men de var inga gudar, bara människoverk av trä och sten. Därför kunde de förstöras.
2 Kung 19:19
Rädda oss nu, Herre, vår Gud, ur hans våld, så att alla riken på jorden får veta att du, Herre, ensam är Gud."