Läs bibeltext

2 Kung 25:1
och under hans nionde regeringsår, på tionde dagen i tionde månaden, kom den babyloniske kungen Nebukadnessar tågande mot Jerusalem med hela sin här. Han inringade staden och kastade upp en vall omkring den.
2 Kung 25:2
Belägringen varade ända till kung Sidkias elfte regeringsår.
2 Kung 25:3
På nionde dagen i fjärde månaden, när hungersnöden blivit så svår att folket inte hade någonting att äta,
2 Kung 25:4
inleddes stormningen av staden. Under natten lämnade kungen och alla soldaterna den omringade staden genom en port mellan de båda murarna invid den kungliga trädgården. Han tog vägen mot Jordandalen,
2 Kung 25:5
men den kaldeiska hären förföljde honom och hann upp honom i öknen vid Jeriko. Då övergav alla hans krigare honom och skingrades.
2 Kung 25:6
Kaldeerna grep honom och förde honom till den babyloniske kungen i Rivla. Denne rannsakade Sidkia
2 Kung 25:7
och lät inför hans ögon avrätta hans söner. Därefter fick Sidkia ögonen utstuckna. Han slogs i bojor och fördes till Babylon.
2 Kung 25:8
På sjunde dagen i femte månaden - det var i kung Nebukadnessars nittonde regeringsår i Babylonien - kom Nebusaradan, som var befälhavare för livgardet och en av den babyloniske kungens betrodda män, till Jerusalem.
2 Kung 25:9
Han brände ner Herrens hus och kungens palats, ja, alla hus i Jerusalem, alla stormanshus, stack han i brand.
2 Kung 25:10
Och de kaldeiska trupper som stod under hans befäl rev ner murarna runt Jerusalem.
2 Kung 25:11
De soldater som var kvar i staden och de som deserterat till den babyloniske kungen fördes bort av gardesbefälhavaren Nebusaradan, liksom de kvarvarande hantverkarna.