Läs bibeltext

2 Kung 25:20
Gardesbefälhavaren Nebusaradan grep dem och förde dem till den babyloniske kungen i Rivla.
2 Kung 25:21
Där lät kungen avliva dem, i Rivla i Hamat. Så fördes Judas folk bort från sitt land.
2 Kung 25:22
Över dem som var kvar i landet, dem som den babyloniske kungen Nebukadnessar hade låtit stanna, satte han som ståthållare Gedalja, son till Achikam, son till Shafan.
2 Kung 25:23
När officerarna och deras soldater fick höra att den babyloniske kungen hade gjort Gedalja till ståthållare sökte de sig till denne i Mispa. Det var Ismael, Netanjas son, Jochanan, Kareachs son, Seraja, Tanchumets son, från Netofa och Jaasanja, son till en man från Maaka, dessa och deras män.
2 Kung 25:24
  Gedalja gav dem då alla sitt ord på att de utan fruktan kunde underkasta sig kaldeerna. "Stanna här i landet och tjäna den babyloniske kungen, så går det er väl", sade han.
2 Kung 25:25
Men i den sjunde månaden kom en man av kunglig börd, Ismael, son till Netanja, son till Elishama, med tio man till Mispa. Där slog de ihjäl Gedalja och de judeer och kaldeer som var hos honom.
2 Kung 25:26
Hela folket, unga såväl som gamla, gav sig då tillsammans med officerarna i väg till Egypten, ty de var rädda för kaldeerna.
2 Kung 25:27
Under det trettiosjunde året som Judas kung Jojakin var i fångenskap, på tjugosjunde dagen i tolfte månaden, blev han benådad av den babyloniske kungen Evil Merodak, samma år som denne blev kung. Han släppte ut honom ur fängelset
2 Kung 25:28
och behandlade honom vänligt; han gav honom den förnämsta platsen bland de kungar som var hos honom i Babylon.
2 Kung 25:29
Jojakin fick lägga av sin fångdräkt, och sedan åt han alltid vid kungens bord, så länge han levde.
2 Kung 25:30
Det han behövde för sitt uppehälle fick han regelbundet av kungen, en viss tilldelning för varje dag, så länge han levde.