Läs bibeltext

1 Krön 1:12
patruseerna, kaslucheerna, från vilka filisteerna härstammar, och kaftoreerna.
1 Krön 1:13
  Kanaan blev far till Sidon, den förstfödde, och till Het,
1 Krön 1:14
till jevuseerna, amoreerna, girgasheerna,
1 Krön 1:15
hiveerna, arkeerna, sineerna,
1 Krön 1:16
arvadeerna, semareerna och hamateerna.
1 Krön 1:17
  Sems söner var Elam, Assur, Arpakshad, Lud och Aram. Arams söner var Us, Hul, Geter och Mash.
1 Krön 1:18
Arpakshad blev far till Shelach och Shelach till Ever.
1 Krön 1:19
Ever fick två söner. Den ene hette Peleg, ty på hans tid delades jorden upp. Hans bror hette Joktan.
1 Krön 1:20
Joktan blev far till Almodad, Shelef, Hasarmavet, Jerach,
1 Krön 1:21
Hadoram, Usal, Dikla,
1 Krön 1:22
Eval, Avimael, Saba,