Läs bibeltext

1 Krön 29:20
  David sade till hela församlingen: "Prisa Herren, er Gud!" Då prisade de alla Herren, sina fäders Gud. De bugade sig och föll ner inför Herren och kungen.
1 Krön 29:21
Och dagen därefter frambar de slaktoffer och brännoffer åt Herren: 1 000 tjurar, 1 000 bockar och 1 000 lamm med tillhörande dryckesoffer, mängder av slaktoffer för hela Israel.
1 Krön 29:22
Den dagen åt och drack de inför Herren med stor glädje. Och de gjorde för andra gången Salomo, Davids son, till kung; de smorde honom till en Herrens furste, och Sadok smorde de till präst.
1 Krön 29:23
  Salomo besteg Herrens tron som kung efter sin far David. Han hade framgång, och hela Israel lydde honom.
1 Krön 29:24
Alla hövdingarna och kämparna och alla kung Davids söner erkände Salomo som kung.
1 Krön 29:25
Och hela Israel såg hur Herren gjorde Salomo stor och mäktig och åt hans välde gav en glans som ingen kung i Israel före honom hade ägt.
1 Krön 29:26
  David, Jishajs son, hade regerat över hela Israel.
1 Krön 29:27
I fyrtio år var han kung över Israel, sju år i Hebron och trettiotre i Jerusalem.
1 Krön 29:28
Han fick dö i hög ålder, mätt av år, rikedom och ära. Hans son Salomo blev kung efter honom.
1 Krön 29:29
Kung Davids historia, från början till slut, har nedtecknats i siaren Samuels krönika, i profeten Natans krönika och i siaren Gads krönika.
1 Krön 29:30
Där skildras också hela hans regering och hans bedrifter och allt som hände honom och Israel och alla andra riken och länder.